Gotisk.dk

- lær at læse og skrive gotisk håndskrift

Log ind er kun for dig, der har købt bogen. Første gang du logger ind? Følg vejledningen på sidste side i bogen.

Vi har 7 gæster og ingen medlemmer online

Tekst 01 - Emil Sauters indledning til læsebog

Efterat den latinske Skrift

nu ene benyttes som Skoleskrift,

medens Børnene dog skulle øves

i at læse saavel dansk som

latinsk Skrift, har jeg tidt

følt Savnet af en lille pris-

billig Skriftlæsnings abc. som

ethvert Barn kan overkomme

at købe og benytte i Hjemmet,

og med et Indhold, der tilta-

ler Barnet. Efter fleres Op-

fordring har jeg derfor samlet

en saadan lille Bog, som jeg

herved tillader mig at anbe-

fale til mine Embedsbrødres

Velvilie.

Emil Sauter

---

Original kilde: Dansk Skriftlæsnings A.B.C. samlet af Emil Sauter, København 1936

Transskriberet af Mette Fløjborg