Gotisk.dk

- lær at læse og skrive gotisk håndskrift

Log ind er kun for dig, der har købt bogen. Første gang du logger ind? Følg vejledningen på sidste side i bogen.

Vi har 18 gæster og ingen medlemmer online

Kursus i gotisk skrift

bogstaver paa skrivepapir

Bogen Gotisk kan bruges som selvstudium, hvis du gerne vil lære at læse og skrive gotisk. Den har mange praktiske eksempler, som du kan arbejde med derhjemme.

Har du lyst til at deltage i et kursus i gotisk skrift, kan du slå dig sammen med lokale slægtsforskere eller historieinteresserede og bruge bogen Gotisk som undervisningsmateriale til et kursus på 7 x 2 timer. 

Vi har lavet en lektionsplan, hvor I bliver ført igennem skrivning, læsning og teori om gotisk.

Hvem skal undervise?

Du behøver ikke at finde en superekspert i gotisk, men 1-2 engagerede mennesker med lidt eller nogen erfaring i at LÆSE gotisk kan sagtens lede 'slagets gang' og undervise en gruppe på 10-15 personer. Selvom man ikke selv kan skrive gotisk, kan man sagtens undervise i det med bogen i hånden - det er jo kursisterne, der skal øve sig ;-)

Vi har udarbejdet Kursusplan til begynderundervisning i gotisk og Lektionsplan til gotisk begynderundervisning (Log ind for at åbne denne). 

Kursusplan til begynderundervisning i gotisk

Sådan startede det
Danske Slægtsforskere Odense i 9 sæsoner undervist i gotisk for begyndere. Vi har brugt denne plan, som selvfølgelig er finpudset hen ad vejen. Vores kursusdeltagere giver topscore ved evaluering efter hvert kursus. Vi kan altid kontaktes pr. email for uddybende spørgsmål til planen: m e t t e (snabela) f l o j b o r g . d k

©
Kursusplanen må benyttes til undervisning i gotisk skrift, hvis bogen ”Gotisk – lær at læse og skrive gotisk” nævnes og bliver anbefalet købt og brugt af hver kursist. Bogen er en forudsætning for det fulde udbytte af kursusforløbet. Danske Slægtsforskere Odense (tidligere DIS-Odense) har copyright på bogen, kursusplanen og det tilhørende materiale, der kan downloades fra www.gotisk.dk. Det er tilladt at bruge materialet til undervisning, men det må ikke kopieres, publiceres eller videredistribueres uden tilladelse fra Danske Slægtsforskere Odense.

Kursusforløbets varighed
Kurset løber over 7 undervisningsdage med 2 timers undervisning pr. dag. Vi foreslår at holdet mødes en gang om ugen eller hver anden uge. Det er godt med lidt luft imellem undervisningsdagene, så der er tid til lektier derhjemme.

Undervisere
Kurset ledes af 1-2 personer (helst 2). Det skal være personer med lyst til at lede en flok, der er kommet for at hygge sig og lære noget. Underviserne skal have nogen erfaring i læsning af gotisk, men behøver slet ikke at være eksperter i gotisk, da der findes løsninger til alle tekster, som man kan øve sig på inden undervisningen. De behøver ikke at kunne skrive gotisk selv – der er god instruktion til kursusdeltagerne i bogen med masser af eksempler at skrive efter.

Holdstørrelse
Op til 16 personer på et hold er passende med 2 undervisere/hjælpere.

Rekvisitter
Det er en fordel at have en projektor til rådighed, så man kan vise de gotiske tekster i stor størrelse.

Kursusdeltagerne kan medbringe egen PC, eller de kan printe de gotiske tekster ud hjemmefra og transskribere teksten på papir på kurset. NB: Første kursusdag får deltagerne IKKE brug for PC.

Gotisk skrivepapir: Kan downloades og printes fra www.gotisk.dk. Kursisterne skal bruge 4-5 ark den 1. dag. Bed dem printe det ud inden kurset eller underviserne kan printe en stak til dem. Det er bedst, hvis det printes ud på ’godt’ papir, gerne 100 grams papir.

Alle deltagere skal have en god filtpen at skrive med. På vores hold har vi købt dem på forhånd. Vi valgte uni-ball eye micro, Mitsubishi pencil co. ltd. som kan købes hos et kontorartikelfirma eller en boghandel.

Lokale
Et lokale, hvor bordene kan stilles op i hesteskoform er ideelt. Placér deltagerne parvis så de kan arbejde sammen.

Internet
Det er en fordel, at der er adgang til trådløst internet i lokalet. Hvis der IKKE er internet, skal deltagerne instrueres i at downloade teksterne fra www.gotisk.dk på deres PC hjemmefra.

Hvad skal et kursus koste?
I foreningen Danske Slægtsforskere Odense har vi et princip om, at når man har betalt årskontingent kan man deltage gratis i alle vores aktiviteter. Men dette princip har vi brudt med dette kursusforløb, fordi der stilles to undervisere til rådighed i 14 timer. Vi mener godt, at man kan tillade sig at tage 200 kr. for et kursusforløb hvortil kommer køb af bogen. En aftenskole ville tage mindst 700 kr. for det samme. Da vi i Odense bruger frivillig og ulønnet arbejdskraft, har vi valgt at sætte prisen lavt. Vi har købt en skrivepen til hver og leverer skrivepapir på 100 grams papir til deltagerne for den pris.

Formål
Kursets formål er at introducere deltagerne til den gotiske skrift og give dem øvelse i at læse og skrive gotisk håndskrift. Samtidig gives deltagerne nogle praktiske redskaber og rutiner, der gør dem bedre til at søge andre metoder frem for at give op. De lærer også merværdien af at samarbejde om gotisk tydning, der giver meget mere end at sidde alene og bokse med det. Sidst, men ikke mindst, er det for mange deltagere en god social begivenhed at deltage i et kursus sammen med andre, der har samme interesser som en selv.

Efter kurset
For at vedligeholde det lærte, er det en god idé at lave en gotisk læsekreds for dem, der har gået på kursus eller har tilsvarende færdigheder. Måske laver Danske Slægtsforskere Odense noget materiale til læsekredse senere…

Lektionsplan til gotisk begynderundervisning (Log ind for at åbne lektionsplanen)